Uspešno izveden Posvet o problematiki mikroplastike

Na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je 14. novembra 2023 s sodelovanjem Sveta za varovanje okolja (SVO) pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) in društva Morigenos ­– slovenskega društva za morske sesalce, potekal Posvet o mikroplastiki. Posvet sta vodila doc. dr. Tilen Genov in prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, oba člana SVO SAZU. Stališča Ministrstva za okolje je predstavil državni sekretar pristojen za okolje in podnebje, g. Uroš Vajgl, pozdravne besede pa je prispeval akad. prof. dr. Branko Stanovnik iz SAZU.
Konferenca je združila priznane slovenske strokovnjake s področja mikroplastike, ki so delili svoje najnovejše ugotovitve in izzive. Med udeleženci je bilo več kot 80 strokovnjakov iz različnih slovenskih podjetij, institucij in univerz, vključno s študenti.
Izr. prof. dr. Gabriela Kalčíková iz fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je osvetlila problem mikroplastike v naravi in njene vire, kot so kmetijstvo in abrazija plastičnih materialov in pnevmatik. Poudarila je uspeh prepovedi mikroplastike v kozmetičnih izdelkih , kjer so preparati vsebovali tudi do deset odstotkov mikroplastike. Mikroplastika se prenaša tudi po zraku, zaradi česar jo lahko najdemo celo na zelo odmaknjenih krajih, kjer ni neposrednega človeškega vpliva.
Dr. Manca Kovač Viršek z Inštituta za vode RS je v svojem predavanju “Stanje mikroplastike v okolju – študije iz Slovenije” osvetlila prisotnost mikroplastike v vodi, obalnih in vodnih sedimentih. Alarmanten rezultat njihove študije kaže, da je mikroplastika prisotna v kar 94 % vseh rib vrste rdečeoka v reki Muri. Po drugi strani so ugotovili, da čistilne naprave z različnimi fazami čiščenja – sekundarno (92–94 %), terciarno (96 %) in mikrofiltracijo (99 %) – učinkovito odstranjujejo mikroplastiko. Poleg tega so mikroplastiko zaznali tudi v zraku in celo v toči.
Ga. Andreja Palatinus je spregovorila o pobudi za ustanovitev slovenske skupnosti raziskovalcev mikroplastike, poudarjajoč pomembnost povezovanja in standardizacije metod.
V predavanju z naslovom “(Mikro)plastika je simptom našega časa, za katerega moramo čimprej najti rešitve” je izr. prof. dr. Andrej Kržan z Kemijskega inštituta podal zgodovinski pregled problematike mikroplastike in izpostavil nekatere možne rešitve. Opozoril je na dejstvo, da večji odpadki pogosto ostanejo v državah, iz katerih izhajajo. Kržan je predstavil tudi rešitev za zmanjšanje vnosa mikroplastike v okolje – filtre za vlakna, ki se lahko vgradijo v pralne stroje.
Dr. Mateja Grego z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je predstavila, kako vključujejo javnost v zbiranje podatkov o onesnaženosti rek z mikroplastiko. Podrobno je govorila o projektu “Pirati plastike“, v katerem je sodelovalo 99 šol. Poudarila je, da so tovrstni projekti izjemno pomembni, saj ne samo da predstavljajo prvo izkušnjo osnovnošolcev z znanstvenimi raziskavami, temveč tudi pomembno prispevajo k ozaveščanju mladih o okoljskih vprašanjih.
V zadnjem predavanju z naslovom “Mikroplastika v kraških sistemih” je dr. Lara Valentić iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU osvetlila temo onesnaženja kraških sistemov. V predavanju je poudarila, da je dinamika krasa posebna, kar prav tako vpliva na specifičnost njegovega onesnaženja z mikroplastiko.
Posvet se je zaključil z okroglo mizo, kjer so strokovnjaki izpostavili pomen multidisciplinarnega sodelovanja, standardizacije analiz, določanja mejnih vrednosti mikroplastike in zmanjševanja uporabe plastike za enkratno uporabo. Udeleženci so predstavili pomembne raziskave in strokovna mnenja, poudarili pa so tudi, da lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju onesnaženja z mikroplastiko z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju, kot so zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo, namestitev filtrnih sistemov v gospodinjske aparate in aktivno sodelovanje v različnih okoljevarstvenih akcijah, kot sta projekta “Čista obala” in “Pirati plastike“. Ta prizadevanja so ključna za ozaveščanje o pomenu skrbi za okolje in prispevajo k bolj trajnostnemu življenju. Konferenca je tako postala platforma za izmenjavo znanja in spodbujanje nadaljnjih raziskav na področju mikroplastike ter njenega vpliva na okolje.