EKIPA

Tilen GENOV
(M.Res. Marine Mammal Science, univ. dipl. biolog)

___________________________________________________________________________

Polona KOTNJEK
(profesorica biologije in gospodinjstva)

 • podpredsednica društva Morigenos
 • terenska raziskovalka
 • koordinatorica projektov
 • profesorica biologije in gospodinjstva, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Jure ŽELEZNIK
(študent varstva okolja in ekotehnologije)

 • terenski raziskovalec
 • vodja poletnih raziskovalnih taborov
 • naravovarstveni tehnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • inženir naravovarstva, Biotehniški center Naklo
 • študent varstva okolja in ekotehnologije, Visoka šola za varstvo okolja Velenje

___________________________________________________________________________

Nik LUPŠE
(magister zoologije, Narodna Univerza v Galwayju (NUIG), univerzitetni diplomirani biolog, Univerza v Ljubljani)

 • terenski raziskovalec
 • doktorski študent zoologije, Karlova Univerza v Pragi, Češka Republika

___________________________________________________________________________

Natalija ŽLAVS
(dipl. biopsihologinja, mag. psihologinja)

 • izvajalka in koordinatorka izobraževalnih aktivnosti
 • terenska pomočnica
 • diplomirana biopsihologinja, Univerza na Primorskem
 • magistrica psihologije, Univerza na Primorskem

___________________________________________________________________________

Violeta POTOČNIK
(učiteljica biologije in kemije)
 

 • ustanoviteljica in častna predsednica društva Morigenos
 • učiteljica biologije in kemije, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Tina CENTRIH GENOV
(M.Res. Environmental Biology, univ. dipl. biologinja)

 • terenska raziskovalka
 • magistrica okoljske biologije (Master of Research in Environmental Biology), Univerza v St Andrews, Velika Britanija
 • univerzitetna diplomirana biologinja, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Sašo GORJANC
(mag. biodiverzitete, naravovarstva in upravljanja)

 • magister biodiverzitete, naravovarstva in upravljanja (Master of Science Biodiversity, Conservation and Management), Univerza v Oxfordu, Velika Britanija
 • univerzitetni diplomirani inženir okoljskih znanosti (Bachelor of Science Environmental Science), Univerza v Aberystwythu, Velika Britanija

___________________________________________________________________________

Neža VRTOVEC
(dipl. antičnih in humanističnih študijev)

 • organizatorka javnih dogodkov
 • terenska pomočnica
 • diplomantka antičnih in humanističnih študijev (UN), Univerza v Ljubljani
 • podiplomska študentka, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Danijel MRVOŠ
(zdravstveni tehnik)

 • terenski pomočnik
 • skrbnik arhiva
 • zdravstveni tehnik

___________________________________________________________________________

Nina RAŽEN
(univ. dipl. biologinja)

 • članica Skupine za ekologijo živali, Oddelek za biologijo, Univerza v Ljubljani
 • univerzitetna diplomirana biologinja, Univerza v Ljubljani
 • podiplomska študentka, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Rok FELICIJAN
(Univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije, Univerza v Ljubljani)

 • terenski pomočnik

___________________________________________________________________________

Tara ČESNIK
(študentka veterine na Veterinarski fakulteti, Univerza v Ljubljani)

 • terenska pomočnica

___________________________________________________________________________

Nika KOS
(študentka na Visoki šoli za Varstvo okolja, program Varstvo okolja in tehnologije)

 • terenska pomočnica

___________________________________________________________________________

Uma JORDAN FERBEŽAR
(dijakinja na Gimnaziji Vič)

 • terenska pomočnica

___________________________________________________________________________

Milada MIRKOVIĆ
(univ.dipl.iur.)

 • magistrica okoljevarstvenega prava (LLM in Environmental Law) Pace University School of Law, New York, ZDA
 • univerzitetna diplomirana pravnica, Univerza v Banjaluki, BiH
 • članica  ELAW – Environmental Law Alliance Worldwide
 • vodenje projektov, ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj, Ljubljana
 • Pravna podpora

___________________________________________________________________________

Ivana Karolina BUDNA
(osnovnošolka)

 • terenska pomočnica