EKIPA

Tilen GENOV
(M.Res. Marine Mammal Science, univ. dipl. biolog)

___________________________________________________________________________

Polona KOTNJEK
(profesorica biologije in gospodinjstva)

 • podpredsednica društva Morigenos
 • terenska raziskovalka
 • koordinatorica projektov
 • profesorica biologije in gospodinjstva, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Jure ŽELEZNIK
(študent varstva okolja in ekotehnologije)

 • terenski raziskovalec
 • vodja poletnih raziskovalnih taborov
 • naravovarstveni tehnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • inženir naravovarstva, Biotehniški center Naklo
 • študent varstva okolja in ekotehnologije, Visoka šola za varstvo okolja Velenje

___________________________________________________________________________

Natalija ŽLAVS
(dipl. biopsihologinja, mag. psihologinja)

 • izvajalka in koordinatorka izobraževalnih aktivnosti
 • terenska pomočnica
 • diplomirana biopsihologinja, Univerza na Primorskem
 • magistrica psihologije, Univerza na Primorskem

___________________________________________________________________________

Violeta POTOČNIK
(učiteljica biologije in kemije)
 

 • ustanoviteljica in častna predsednica društva Morigenos
 • učiteljica biologije in kemije, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Tina CENTRIH GENOV
(M.Res. Environmental Biology, univ. dipl. biologinja)

 • terenska raziskovalka
 • magistrica okoljske biologije (Master of Research in Environmental Biology), Univerza v St Andrews, Velika Britanija
 • univerzitetna diplomirana biologinja, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Sašo GORJANC
(mag. biodiverzitete, naravovarstva in upravljanja)

 • magister biodiverzitete, naravovarstva in upravljanja (Master of Science Biodiversity, Conservation and Management), Univerza v Oxfordu, Velika Britanija
 • univerzitetni diplomirani inženir okoljskih znanosti (Bachelor of Science Environmental Science), Univerza v Aberystwythu, Velika Britanija

___________________________________________________________________________

Neža VRTOVEC
(dipl. antičnih in humanističnih študijev)

 • organizatorka javnih dogodkov
 • terenska pomočnica
 • diplomantka antičnih in humanističnih študijev (UN), Univerza v Ljubljani
 • podiplomska študentka, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________

Danijel MRVOŠ
(zdravstveni tehnik)

 • terenski pomočnik
 • skrbnik arhiva
 • zdravstveni tehnik

___________________________________________________________________________

Nina RAŽEN
(univ. dipl. biologinja)

 • članica Skupine za ekologijo živali, Oddelek za biologijo, Univerza v Ljubljani
 • univerzitetna diplomirana biologinja, Univerza v Ljubljani
 • podiplomska študentka, Univerza v Ljubljani

___________________________________________________________________________