DRUŠTVO MORIGENOS

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna organizacija, ki združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti.

morigenos_2010_pkot01

»Morigenos« v starem keltskem jeziku pomeni »rojen v morju«. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001 in izvaja več projektov na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja, ozaveščanja javnosti ter varstva morskega okolja.  Društvo je s strani Ministrstva RS za okolje in prostor uradno priznano kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave in s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport priznano kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

Glavna in osrednja dejavnost društva je Slovenski projekt za delfine, dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v slovenskem morju in okoliških vodah severnega Jadrana. To je prva dolgoročna in sistematična raziskava delfinov v Sloveniji. Društvo Morigenos te živali preučuje in spremlja od leta 2002, s čemer je dokumentiralo stalno prisotnost populacije velikih pliskavk pri nas. Pred tem je bilo o delfinih v Sloveniji malo znanega, malokdo pa je vedel, da se pri nas sploh pojavljajo. Društvo Morigenos je z metodo foto-identifikacije leta 2002 začelo vzpostavljati prvi fotografski identifikacijski katalog delfinov na področju Slovenije in okoliških voda. Katalog vključuje že več kot 150 delfinov, ki to območje uporabljajo za svoj življenjski prostor.

Danes nekatere delfine že dobro poznamo, saj jih spremljamo že 10 let. Tako na mnoge gledamo kot na stare prijatelje, ki nam počasi razkrivajo skrivnosti njihovih življenj. Nekatere mladiče smo imeli priložnost opazovati med njihovim odraščanjem, vedno pa se razveselimo tudi novih mladičkov znanih samic.

 

V društvu Morigenos prostovoljno delujejo ljudje, ki verjamejo, da lahko vsak posameznik prispeva k boljšemu svetu in pozitivnim spremembam. Ekipo društva sestavljajo biologi, veterinarji, geografi, pedagogi, kemiki, itd. V naše delo se vključujejo ljudje iz cele Evrope, člani društva pa sodelujejo v raziskovalnih projektih in organizacijah v različnih delih sveta, med drugim v Evropskem združenju za kite in delfine.

Preko različnih aktivnosti, kot so raziskovalni tabori, posvojitev delfina in različna predavanja, vsem zainteresiranim omogočamo, da se vključujejo v naše delo.

neimenovanoDruštvo Morigenos je partner mnogih slovenskih in mednarodnih projektov, organizacij in strokovnih skupin ter edina slovenska organizacija s statusom partnerske organizacije mednarodnemu sporazumu ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja), katerega podpisnica je tudi Republika Slovenija.