IUCN delovna skupina za zavarovana območja za morske sesalce praznuje

IUCN (The International Union for Conservation of Nature – Svetovna zveza za varstvo narave) delovna skupina za zavarovana območja za morske sesalce praznuje deseto obletnico. Ustanovljena je bila z namenom, da bi znanstveno ocenila in identificirala ključna območja, ki so pomembna za ohranjanje morskih sesalcev, kot so kiti, delfini in pliskavke ali IMMA (Important Marine Mammal Areas Pomembna območja za morske sesalce).
“Želeli smo dati glas znanstveni skupnosti – tistim, ki jih zanima prostorska zaščita kitov, kot tudi samim kitom in drugim morskim sesalcem,” pravi Erich Hoyt, sopredsednik in soustanovitelj delovne skupine skupaj z Giuseppejem Notarbartolom di Sciara. “Da bi to dosegli,” dodaja Notarbartolo di Sciara, “smo potrebovali preprosto, a avtoritativno orodje za ohranjanje, ki bi ga lahko uporabljali morski prostorski načrtovalci, upravljalci zavarovanih morskih območij, znanstveniki in drugi odločevalci. S tem bi kitom, delfinom in drugim morskim sesalcem dali mesto za pogajalsko mizo in možnost pridobivanja zavarovanega habitata.”
Kljub 10. obletnici praznovanja delovne skupine, pa so nekatera pomembna območja za morske sesalce že v nevarnosti. V Črnem morju je šest IMMA območij, ki so bili ustvarjeni okrog habitata ogroženih delfinov in pliskavk ob ukrajinski obali. Trenutno pa se ta območja nahajajo na območjih vojnih konfliktov. Črnomorske pristaniške pliskavke (Phocoena phocoena relicta), velike pliskavke (Tursiops truncates ponticus) in navadni delfini (Delphinus delphis ponticus) so vedno pogosteje najdeni nasedli na obali ali kot žrtve plavajočih min. V zgornjem zalivu Kalifornije je število kalifornijskih rjavih pliskavk (Phocoena sinus) dramatično upadlo in se ocenjuje na le 10 preživelih posameznikov. Kljub številnim prizadevanjem za ohranitev te vrste je možnost, da ta vrsta izgine velika.
“Praznujemo deseto obletnico ustanovitve delovne skupine,” pravi podpredsednica delovne skupine Gill Braulik, “in že vidimo hudo degradacijo habitata v nekaterih IMMA območjih.”
Do danes je delovna skupina pregledala 72% globalnih oceanov in identificirala 242 pomembnih območij za morske sesalce. Članstvo delovne skupine se je razširilo in trenutno vključuje več kot 60 članov z vsega sveta. Vsako IMMA območje je prešlo skozi postopek nominacije strokovnjakov in nato strokovne revizije. Skoraj 300 znanstvenikov je sodelovalo v eni ali več tedenskih delavnicah, ki so bile organizirane v 10 regijah in s tem postalo ambasadorjev IMMA območij, najbolj zagnani med njimi pa so postali koordinatorji IMMA območij za svojo regijo.
“Eno od teh območij je tudi severni Jadran”, je povedal dr. Tilen Genov iz društva Morigenos, sicer eden od koordinatorjev delovne skupine za Sredozemlje.Severni Jadran je bil opredeljen kot pomembno območje za morske sesalce na podlagi raziskav društva Morigenos ter kolegov iz Italije in Hrvaške.
IUCN delovna skupina še naprej širi svoje delo in sodeluje z različnimi organizacijami in upravljalci morskega prostora z namenom zaščite ključnih območji in preprečitve izgube biotske raznovrstnosti morskih sesalcev.