Vidram v Avstriji kljub zavarovanju grozi nevarnost

Foto: Marjana Hönigsfeld Adamič, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Po informacijah Združenja ribogojcev Spodnje Avstrije in Spodnjeavstrijske ribiške zveze naj bi Zvezna deželna vlada Spodnje Avstrije izdala dovoljenje za odstrel in za ulov v pasti (in nato poboj) do 84 vider (Lutra lutra). Takšna odločitev je v nasprotju z evropsko habitatno direktivo, po kateri je vidra v vsej Evropi zavarovana. Poleg tega je na Rdeči seznam IUCN uvrščena kot ranljiva vrsta. Iz večjega dela srednje Evrope je že skorajda popolna izginila, v alpski biogeografski regiji pa je njen status še vedno neugoden.

Avstrijske in druge nevladne organizacije, katerim se pridružuje tudi društvo Morigenos, so že izrazile zaskrbljenost in nestrinjanje s potezo spodnjeavstrijske deželne vlade. V odprtem pismu so pozvale, naj deželna vlada pojasni to odločitev, predvsem pa naj se distancira od vsakršnega odvzema teh živali.

S podpisom peticije, ki jo je pripravila skupina za varstvo vider pri IUCN, pa lahko tudi vi pomagate preprečiti nelegalni poboj vider v Avstriji. Peticijo lahko najdete tukaj.