SREČANJE Z DELFINI NA MORJU – PRAVILA OBNAŠANJA

Povečan pomorski promet ima negativen vpliv na delfine pri nas. Podvodni hrup, ki je posledica pomorskega prometa, delfinom onemogoča sporazumevanje, iskanje hrane in v najhujših primerih celo povzroči poškodbe sluha. Velika je tudi nevarnost trkov s hitrimi čolni. Vendar pa lahko s primernim ravnanjem na morju negativne vplive na delfine in njihovo življenjsko okolje močno zmanjšamo.

Da bodo srečanja z delfini na morju nepozabna in prijetna za vas in za delfine, upoštevajte nekaj ključnih pravil:

  • upočasnite ali ustavite plovilo v bližini delfinov;
  • če se jim želite približati, storite to počasi in plujte vzporedno z njimi;
  • če je možno, imejte motor plovila v nevtralnem položaju ali ugasnjen;
  • ne podite delfinov: če se vam želijo približati, bodo to storili sami;
  • ohranite razdaljo 50 m;
  • izogibajte se nenadnim spremembam hitrosti ali smeri;
  • v njihovi bližini se ne zadržujte dlje kot 15 minut;
  • ne približujte se delfinom, ki imajo mladiče;
  • ne skušajte jih hraniti ali plavati z njimi;
  • ko se odločite oditi, storite to počasi. Hitrost postopoma povečajte šele, ko je plovilo več kot 200 m oddaljeno od živali.