Slovenski projekt za delfine

Fotografije © Morigenos
 
 

Slovenski projekt za delfine je dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste velika pliskavka (Tursiops truncatus) v slovenskih in okoliških vodah. To je prva dolgoročna in sistematična raziskava delfinov v Sloveniji.

Projekt je nastal leta 2002, ko se o delfinih v Sloveniji ni vedelo skoraj nič. Pravzaprav, delfini sploh niso bili obravnavani kot stalni sestavni del slovenske favne, temveč se je zanje mislilo, da naše vode obiščejo le občasno. Toda, ekipa društva Morigenos je skozi sistematične odprave s plovili, opazovanje s kopnega ter foto-identifikacijo odkrila in dokumentirala majhno, toda stalno populacijo velikih pliskavk na tem območju. Te živali preučujemo in spremljamo vse odtlej.

 
 

Raziskovalne aktivnosti se osredotočajo na razširjenost in razporeditev delfinov, njihovo številčnost, socialno strukturo, rabo habitatov, prehranjevalne navade, interakcije z ribištvom in vpliv turizma. Podatke o teh temah pridobivamo s pomočjo namenskih odprav s plovili, opazovanja s kopenskih opazovalnih točk, sledenja s teodolitom, foto-identifikacije, opazovanja vedenja ter pasivnega akustičnega monitoringa. Društvo Morigenos je z metodo foto-identifikacije leta 2002 začelo vzpostavljati prvi fotografski identifikacijski katalog delfinov na področju Slovenije in okoliških voda. Katalog vključuje že več kot 100 delfinov, ki to območje uporabljajo za svoj življenjski prostor.

Raziskovanje poteka v slovenskih, ter sosednjih italijanskih in hrvaških vodah, saj delfini niso omejeni z državnimi mejami. Društvo Morigenos ima za raziskovanje na tem območju vsa potrebna raziskovalna dovoljenja. Poleg raziskovanja projekt izvaja tudi obširne aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

 
 

Na podlagi projekta društva Morigenos so slovenske oblasti sprejele dejstvo, da imamo v slovenskih vodah populacijo delfinov, in storile prve (čeprav zaenkrat majhne) korake za njihovo varstvo. Izsledki raziskovanja društva Morigenos so izhodišče za poročanje Republike Slovenije mednarodni konvenciji ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja) o statusu kitov in delfinov pri nas.

Projekt prav tako služi kot znanstvena osnova za »Strokovne podlage za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za varstvo kitov in delfinov v slovenskem morju«, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z društvom Morigenos.

Projekt je v letu 2005 prejel tudi »Nagrado družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne dediščine«.

Nekateri izsledki znanstvenega raziskovanja društva Morigenos so bili objavljeni v znanstvenih člankih, ki so bili objavljeni v mednarodnih strokovnih revijah. Članke najdete na strani Znanstvene objave.