S skupnimi močmi za varstvo morske biotske raznovrstnosti

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) 5. junij obeležuje kot Svetovni dan okolja. Gre za kampanjo v svetovnem merilu, katere cilj je spodbujanje aktivnega varstva okolja. V društvu Morigenos smo Svetovni dan okolja obeležili sicer dan kasneje, a v dobri družbi. V organizaciji Zavoda RS za varstvo narave ter v spremstvu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan smo se odpravili na morje s skupnim ciljem, da obeležimo ta dan in opozorimo na pomen ohranjanja morske biotske raznovrstnosti. Na morju smo se srečali tudi s predstavniki drugih institucij, ki so tako ali drugače povezane z raziskovanjem in ohranjanjem našega morskega okolja: Uprava RS za pomorstvo – sektor za varstvo obalnega morja, ribiški inšpektor, pomorska policija ter Morska biološka postaja Piran, ki je skupaj s študenti programa Biodiverziteta na Univerzi na Primorskem izvajala terenske vaje. Z nami so bili tudi predstavniki medijev, zato lahko v kratkem prispevek z našega skupnega terena pričakujete tudi v Primorskih novicah in na RTV Slovenija. Kljub muhastemu vremenu smo imeli srečo, saj smo na morju opazili tudi delfine. Tokrat so bili z nami Morigenos, Daphne in Capri. Vse tri delfine v društvu poznamo in spremljamo že vrsto let. Ob tem naj dodamo, da sta Daphne in Morigenos ena izmed desetih delfinov, ki ju lahko posvojite v okviru našega podpornega programa Posvojitev delfina ter tako podprete varstvo in raziskovanje teh pomembnih morskih sesalcev v Sloveniji in severnem Jadranu. Posvojitev delfina je lepa gesta, s katero lahko aktivno pomagate varovati naše morsko okolje in s tem pripomorete tudi k skupnim ciljem Svetovnega dneva okolja.

Fotografije: Zavod RS za varstvo narave in Morigenos