Projekt društva Morigenos posnet kot primer dobre prakse

Društvo Morigenos je minuli teden tri dni snemalo video v sodelovanju z ekipo FAME (Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation) – skupino, ki za DG MARE opravlja podporne naloge s področja spremljanja in vrednotenja uporabe sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter Skupne ribiške politike. S strani več deležnikov in odločevalcev so bili projekti monitoringa delfinov, ki jih izvaja društvo Morigenos ob podpori ESPR, prepoznani kot primer dobre prakse.

Veseli smo, da bo to do sedaj prvi slovenski video, objavljen na tej platformi. Društvo sicer že 20 let izvaja neprekinjen monitoring delfinov, katerega izsledke objavlja v številnih znanstvenih raziskavah. Do njih lahko dostopate na povezavi.

Takšni projekti, kot je to snemanje, nam dajejo obilo zagona za delo v prihodnje, saj verjamemo, da naše raziskovanje lahko ogromno pripomore k znanosti, ozaveščanju javnosti, izobraževanju, ohranjanju narave in skrbi za biotsko pestrost ter nenazadnje tudi promociji Slovenije.