NAMENITE DEL DOHODNINE ZA DELFINE!

Pri našem delu nam lahko bistveno pomagate, tudi če ne želite prispevati denarja ali aktivno sodelovati. Naj vam razložimo kako.

Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor je društvu Morigenos v letu 2006 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. To (poleg tega, da delamo dobro in da pomembnost društva presega zgolj interese njegovih članov) pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (1 %) namesto državnemu proračunu nameni delovanju društva Morigenos.

S tem se država, v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,
78/08), odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist dobrodelnim in neprofitnim organizacijam, kot je naša.

Drugače rečeno, del dohodnine, ki ga boste v vsakem primeru morali dati državi, lahko namenite društvu Morigenos.

Seznam upravičencev do tovrstnih donacij je dostopen tukaj.

POSTOPEK

Postopek je enostaven in ne zahteva mnogo truda. Sredstva iz dohodnine nam lahko namenite na 3. načine:

1.) Zahtevo lahko podate preko sistema eDavki na spletni strani https://edavki.durs.si. Naši podatki so spodaj.

2.) Zahtevo lahko podate pisno, na obrazcu, ki ga najdete na tem naslovu: -> OBRAZEC.
Naši podatki so spodaj. Obrazec natisnite, izpolnite in ga pošljite na naslov:

Davčna uprava Republike Slovenije
p.p. 631
Šmartinska cesta 55
SI-1000 Ljubljana

3.) Zahtevo lahko podate tudi ustno pri davčnem organu.

NAŠI PODATKI

Naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce 91274451 1

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kako dragocen bo vaš prispevek za nadaljnje in uspešno delo društva Morigenos.

Z zbranim denarjem bomo, kot vedno doslej, nadvse gospodarno in skrbno ravnali. Ves denar je namenjen znanstvenemu preučevanju delfinov na terenu, pripravi strokovnih analiz, oblikovanju smernic in predlogov ukrepov za varstvo delfinov in njihovega okolja, izobraževalnim akcijam po vsej Sloveniji ter usposabljanju mladih na področju raziskovanja in varstva okolja. Vse te aktivnosti društvo Morigenos vrsto let že uspešno izvaja, z vašo pomočjo pa bomo dosedanje delo lahko nadaljevali ter nadgradili.

Za vsak vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!