KAJ DELAMO

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna organizacija, ki se skozi znanstveno raziskovanje in izobraževanje zavzema za varstvo morja in njegovih prebivalcev.

   

Delfine v slovenskih vodah preučujemo in spremljamo od leta 2002, raziskovanje pa izvajamo tudi v sosednjih hrvaških in italijanskih vodah. Zbiranje znanstvenih podatkov omogoča boljše poznavanje in učinkovitejše varstvo populacije delfinov, ki tu živi. Danes na območju slovenskega morja poznamo več kot 150 delfinov, od katerih jih okoli 70 videvamo redno. Danes so “slovenski” delfini eni izmed najbolje preučenih v celotnem Jadranu.

Poleg raziskovalnega dela je osrednja dejavnost društva tudi izobraževanje in osveščanje javnosti o delfinih v slovenskem morju ter o pomembnosti ohranjanja morskega okolja in njegove biotske raznovrstnosti.