Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave

Bilten Trdoživ prinaša najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških društev. Z biltenom želimo izboljšati poznavanje slovenskega rastlinskega in živalskega sveta, dvigniti zavest o pomenu ohranjanja slovenske narave in dokumentirati zanimive dogodke in opazovanja.

Spletne različice revije so dostopne tu, za pridobitev tiskane verzije se lahko včlanite v eno od osmih društev.

Številka 1                        Številka 2                         Številka 3
     

Številka 4                        Številka 5                        Številka 6
     

Številka 7                        Številka 8                        Številka 9
     

Številka 11                      Številka 12                       Številka 1 (2018)
       

Številka 2 (2018)

Izdajatelji:

Botanično društvo Slovenije,
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije,
Društvo za ohranjanje in trajnostni razvoj Dinaridov DINARICUM,
Slovensko odonatološko društvo,
Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce,
Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev,
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija Ljubljana in
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev.

Bilten so finančno omogočili Društveno stičišče – STIKS, ŠOU v Ljubljani in izdajatelji.