Vpogled v morje: Izboljšanje varstva in upravljanja severnega Jadrana s spremljanjem biotske raznovrstnosti z okoljsko DNA (eDNA) in vključevanjem javnosti

Društvo Morigenos je pretekli teden v Piranu gostilo prvi sestanek projekta SeaInsights (Vpogled v morje: Izboljšanje varstva in upravljanja severnega Jadrana s spremljanjem biotske raznovrstnosti z okoljsko DNA (eDNA) in vključevanjem javnosti), ki ga je pridobilo v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi partnerji. Projekt v skupni vrednosti 798.000 €, ki bo trajal dve leti, je bil izbran na razpisu Interreg Italija-Slovenija. Cilj projekta je izboljšati kapacitete za varstvo občutljive biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana, ki je znan po svojem bogatem in raznolikem ekosistemu, ki pa ga danes ogrožajo prekomerno izkoriščanje, onesnaževanje in podnebne spremembe.

Sestanek v Centru o delfinih

Projekt vključuje več pristopov, med drugim uporabo okoljske DNA za spremljanje morske biotske raznovrstnosti; uskladitev in izboljšanje metod spremljanja in podatkovnih zbirk za delfine; razvoj novih genetskih markerjev; razvoj in testiranje inovativnih orodij za zbiranje vzorcev eDNA za individualno identifikacijo morskih sesalcev; študijo o kulturnih ekosistemskih storitvah, ki jih zagotavljajo morski in obalni ekosistemi; pripravo praktičnih smernic za čezmejno varstvo in spremljanje morskih sesalcev in morske biotske raznovrstnosti; ter ozaveščanje in spodbujanje trajnostnih praks v skladu z vrednotami lokalnih skupnosti.

V projektu poleg društva Morigenos sodelujejo še Univerza v Ljubljani kot vodilni partner, podjetje DivjaLabs, Univerza v Padovi, podjetje Shoreline in nevladna organizacija Dolphin Biology and Conservation, kot pridruženi partnerji pa še Javni zavod Krajinski Park Strunjan, Krajinski park Debeli rtič, Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte občine Izola, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina.

Društvo Morigenos v okviru projekta vodi delovni sklop »Razvoj in testiranje inovativnih orodij za vzorčenje in individualno genotipizacijo eDNA«, v okviru katerega bomo razvijali inovativni pristop za identifikacijo morskih sesalcev na individualni ravni, z delfini iz Tržaškega zaliva kot modelno vrsto, za izboljšanje znanja o severnojadranski populaciji delfinov in prispevanje novih pristopov k ohranjanju morskih krovnih plenilcev.