1 zadetek za mesec: 03/2019


Monitoring delfinov v slovenskem morju

Morigenos s projektom »Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013-2018« prispeva k dolgoročnemu ohranjanju in zagotavljanju ugodnega stanja populacij morskih sesalcev. Društvo od leta 2002 sistematično zbira podatke o velikih pliskavkah in s tem prispeva k boljšemu poznavanju vrste v severnem Jadranu, k poročanju Republike Slovenije evropskim in mednarodnim institucijam ter k opredeljevanju primernih ukrepov za dolgoročno varstvo delfinov. Projekt sofinancira: