Loading

« Vsi

  • To je star dogodek.

Dan delfinov 2017

19. avgusta 2017

PROGRAM:

TARTINIJEV TRG

Od 15.30 do 20.00

o   Info‐stojnica društva Morigenos: donacije, posvojitve, članstvo,

o   ustvarjalne delavnice za otroke,

o   ustvarjalne delavnice na temo morskih odpadkov (izvaja: Inštitut za vode RS).

 

LADJICA

Ob 16.20 in ob 17.20

o   Voden panoramski izlet z ladjico Solinarko.

o   Kuponček s 50 % popustom za vstopnico za izlet z ladjico lahko prevzamete na infostojnici društva Morigenos od 15:30 daljeprevzem kupončka je pogoj za nakup vstopnice na ladjici. (Razdelili bomo 100 kupončkov.)

o   Vstopnico kupite na ladji – zaradi lažje organizacije vas lepo prosimo, da imate predhodno pripravljen drobiž (2,50 € na osebo) in kuponček za 50 % popust. Zbor za izlet je ob info-stojnici društva ob 16.05 in ob 17.05.

 

PIRANSKI ZVONIK

Ob 16.30, 17.15 in 18.00

o   Prikaz iskanja delfinov s kopenske opazovalne točke – cerkveni zvonik.

Brezplačno vstopnico za obisk piranskega zvonika lahko prevzamete od 16.00 dalje na infostojnici društva Morigenos. (Na voljo je 30 brezplačnih vstopnic.)

 

PIRANSKI SVETILNIK

Od 16.00 do 19.00

o   Prikaz iskanja delfinov s kopenske opazovalne točke, stolp svetilnika.

o   Na ogled razstava fotografij delfinov iz slovenskega morja, izobraževalna razstava Delfini iz slovenskega morja in razstava fotografij delfinov na lesu in platnu.

 

DELFINOVA POT

Od 16.00 do 18.30

o   Poučni lov na zaklad, na katerega se podate samostojno. Pot vas vodi po Piranu skozi tri postaje, kjer se preizkusite v različnih nalogah.

o   Zemljevide za Delfinovo pot prevzamete na Morigenos info-stojnici kadarkoli med 16.00 in 18.30.

o   Vsak udeleženec, ki na svoj zemljevid pridobi tri žige za tri opravljene naloge, na koncu prejme lepo nagrado.

 

          POSTAJE:

    1. postaja: Piranski Svetilnik – spoznavanje dela raziskovalca (delo z daljnogledom),

    2. postaja: Travnik pred cerkvijo Sv. Jurija – podvodni hrup in morske živali,

    3. postaja: Tartinijev trg – foto-identifikacija.

 

TARTINIJEVA HIŠA

Ob 19.00

Interaktivna predstavitev zanimivega življenja delfinov iz slovenskega morja, kjer si boste lahko ogledali čisto pravo lobanjo delfina!

PIAZZA TARTINI

Dalle 15.30 alle 20.00

o   Infopoint associazione Morigenos: donazioni, “Adotta un delfino”, come diventare un membro della societa’,

o   laboratori creativi sui delfini per bambini,

o   laboratori creativi sul tema dei rifiuti marini (svolge: L’istituto per le acque RS).

 

LA GITA IN BARCA

Alle 16.20 e alle 17.20

o   Gita in barca “Solinarka” con la dimostrazione della ricerca dei delfini dall’imbarcazione.

o   Il 50 % in buono sconto per il biglietto per la gita in barca si puo ritirare all’infopoint della societa’ Morigenos dalle 15.30 in poiil ritiro del buono e’ obligatorio per l’acquisto del biglietto sulla barca. (Saranno distribuiti 100 buoni sconto.)

o   Il biglietto si acquista sulla barca – per una organizzazione facilitata vi preghiamo gentilmente di preparare prima del imbarco le monete (2,50 € a persona) e il buono sconto del 50 %. Ci troviamo al infopoint della societa’ alle 16.05 e alle 17.05 e andiamo tutti insieme verso l’imbarcazione.

 

IL CAMPANILE DI PIRANO

Alle 16.30, 17.15 e 18.00

o   La dimostrazione della ricerca dei delfini dalla terraferma – dal campanile della chiesa.

Il biglietto gratuito per la visita del campanile si puo’ ritirare all’infopint della societa’ dalle 16.00 in poi.  (Saranno distribuiti 30 biglietti gratuiti.)

 

IL FARO DI PIRANO

Dalle 16.00 alle 19.00

o   La dimostrazione della ricerca dei delfini dalla terraferma, dal faro.

o   La mostra delle foto dei delfini del mare sloveno, la mostra educativa “I delfini del mare sloveno nella immagine e nella parola” e la mostra delle foto dei delfini sul legno e sulla tela.

 

IL PERCORSO DEL DELFINO

Dalle 16.00 alle 18.30

o   Una caccia al tesoro educativa. Il percorso vi guida per la citta’ di Pirano, durante il quale troverete tre stazioni, sulle quali ci saranno diverse “sfide”.

o   Le mappe per il Percorso del delfino le potete ritirare all’info point della societa’ Morigenos, quando volete, durante le 16.00 e le 18.30.

o   Ogni partecipante che ricevera tre stampi sulla propria mappa alla fine riceve un premio.

 

           LE STAZIONI:

Stazione n.1: Il faro di Pirano – Conoscere il lavoro del ricercatore,

Stazione n.2: Il prato di fronte il Duomo di San Giorgio – I rumori del mare e dei animali marini,

Stazione n.3.: Piazza Tartini – Foto-identificazione.

 

LA CASA DI TARTINI

Alle 19.00

Presentazione interrattiva della vita dei delfini nel mare sloveno, dove sara’ possibile vedere un vero e proprio cranio del delfino!

Podrobnosti

Datum:
19. avgusta 2017

Organizator

Morigenos

Prizorišče

Tartinijev trg
Tartinijev trg
Piran, Slovenija
+ Google Map