REFERENCE

Društvo Morigenos je že od ustanovitve zelo aktivno na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja in ozaveščanja javnosti, varstva okolja in promocije odgovornega odnosa do okolja. Trudimo se, da bi naše delo bilo pomembno, kvalitetno, strokovno, transparentno, odprto javnosti in da bi pozitivno vplivalo na okolje in na ljudi. Spodaj je nekaj referenc, ki pričajo o našem delu in na katere smo ponosni.

Društvo Morigenos ima s strani Ministrstva RS za okolje in prostor podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave in na področju raziskovalne dejavnosti.

V letu 2005 je društvo Morigenos prejelo Nagrado družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne dediščine za leto 2004.

______________________________________________________________________________

PARTNERSTVA

 


Morigenos ima status partnerske organizacije mednarodnemu sporazumu ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem).

 


Morigenos je član skupine Cetacean Alliance.


Člani društva Morigenos delujejo v organih Evropskega združenja za kite in delfine.

 

Morigenos je partner zveze World Cetacean Alliance.

 


Morigenos je partner združenja MedPAN (Mreža Mediteranskih zavarovanih območij), ki koordinira delo mreže upravljavcev zavarovanih morskih območij v Sredozemlju.

 

Morigenos je del mreže Mare Nostrum, ki povezuje številne nevladne organizacije v njihovih prizadevanjih za varstvo Sredozemskega morja.

 


Morigenos je partner projekta Europhlukes, mednarodni bazi podatkov za foto-identifikacijo kitov in delfinov.

 


Društvo Morigenos je član Evropske koalicije za tihe oceane, ki se bori proti prekomernemu podvodnemu hrupu in neprimerni uporabi podvodnih sonarjev.

_____________________________________________________________________________

PROJEKTI

Morigenos je partner v projektu “Živeti z morjem”, ki ga vodi Ministrstvo RS za okolje in prostor.

Društvo Morigenos s programom “Ohranimo delfine v slovenskem morju” sodeluje v natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, ki ga vodi društvo Planet Zemlja.


Društvo Morigenos je sodelovalo v projektu “Morski datlji? Ne, hvala!”, ki ga je vodil Zavod RS za varstvo narave.

Društvo Morigenos je v sklopu projekta “Ohranimo bisere slovenskega morja” izvajalo podprojekt “Delfini v slovenskem morju – inteligentna bitja pri nas”.  Projekt je potekal v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave, Ministrstvom RS za okolje in prostor ter družbo Petrol, d. d.