Nazadnje obnovljeno: 26. 2. 2015
 
 
 

 

DOBRODOŠLI V DRUŠTVU MORIGENOS!
_______________________________________________________________Društvo Morigenos združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Radi bi, da se nam pridružite tudi vi!
ZADNJE NOVICE
______________26. 2 2015

DNK analiza pokazala, da so "slovenski" delfini posebni

Raziskovalci društva Morigenos so sodelovali v doslej najbolj podrobni raziskavi genetske strukture delfinov v Sredozemlju. Kaže, da se delfini iz slovenskega morja, ki jih že 13 let preučuje Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce, genetsko najbolj razlikujejo od vseh ostalih v Jadranskem morju.

Raziskava, v kateri so poleg slovenskih sodelovali še znanstveniki iz Italije, Hrvaške, Grčije, Izraela in Velike Britanije, je bila pretekli teden objavljena v vplivni znanstveni reviji Evolutionary Biology (Evolucijska biologija). Genetiki in biologi so z uporabo molekularnih metod ugotavljali sorodstvene povezave med populacijami velikih pliskavk v Sredozemlju ter dejavnike in procese, ki vplivajo na genetsko strukturo in geografsko razširjenost. V analizo DNK je bilo vključenih 194 vzorcev tkiv velikih pliskavk, zbranih med leti 1992 in 2011 v Jadranskem, Tirenskem, Jonskem, Egejskem in Levantskem morju, med drugim tudi tisti iz Slovenije. Gre za doslej najobsežnejšo in podrobno raziskavo te vrste v Sredozemlju, pod vodstvom znanstvenikov Univerze v Firencah (Italija) in Univerze Lincoln (Velika Britanija).

Rezultati so pokazali, da so velike pliskavke območje Sredozemlja naselile po zadnji ledeni dobi, pred približno 18.000 leti. Znanstveniki so namreč z analizo genetskega materiala lahko določili približno evolucijsko časovnico. Omenjena raziskava je prav tako prvič pokazala, da je v Sredozemlju poleg "obalnega" prisoten tudi t.i. "pelaški" ali "odprtomorski" tip velike pliskavke, kar se doslej ni vedelo.

Poleg tega, da je raziskava pomembna za razumevanje evolucije in današnje razporeditve delfinov v Sredozemlju, so podatki o genetski populacijski strukturi ključnega pomena tudi za učinkovito varstvo vrst. Za Slovenijo so najbolj zanimivi izsledki, ki kažejo, da so delfini Slovenije in Tržaškega zaliva edinstveni v primerjavi z ostalimi lokalnimi populacijami v Jadranskem morju, prav te vzorce pa je prispevalo društvo Morigenos. Že s tega vidika je populacijo ob slovenski obali izredno pomembno ohranjati.

O raziskavi so obsežno poročali tuji mediji, med drugim Science Daily, Discovery News, Nature World News, Fox News, Live Science in drugi.

Članek je dostopen tukaj: Znanstvene objave

 
18. 2. 2015

V društvu Morigenos dokumentirali strmoglavca, redko vrsto morske ptice

V društvu Morigenos smo se vrgli v morsko ornitologijo. V znanstveni ornitološki reviji Acrocephalus, ki jo izdaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), je namreč izšel kratki znanstveni članek, ki sta ga pripravila Tilen Genov in Aljaž Malek iz društva Morigenos. Gre za nove in edinstvene podatke o pojavljanju strmoglavca (Morus bassanus), izredno markantne in zanimive morske ptice, ki pa je v Sloveniji zelo redka. Doslej je bila tu zabeležena le trikrat, vendar opažanja doslej niso bila zanesljivo podkrepljena s fotografijami. V društvu Morigenos smo v poletju 2014 to vrsto zabeležili dvakrat in jo prvič v Sloveniji uspeli tudi ustrezno fotografirati. Strmoglavec je razširjen v Severnem Atlantiku in Severnem morju, predvsem pozimi pa del populacije vstopa tudi v zahodno Sredozemlje. V vzhodnem Sredozemlju je občutno redkejši, njegov status v Jadranskem morju pa ni povsem razjasnjen. Naši novi podatki imajo za Slovenijo velik pomen, saj gre šele za 4. in 5. opažanje te vrste pri nas ter za prvi opažanji, dokumentirani s kvalitetnimi fotografijami. Prav tako je pri nas to prvi primer opažanja več osebkov ter odraslih strmoglavcev. Strmoglavci so znani predvsem po svoji čudoviti obarvanosti ter značilnemu strmoglavljanju v morje med lovom.

Članek najdete tukaj: Genov & Malek 2014

Foto: Tilen Genov, Morigenos

 
5. 2. 2015

MARLISCO – DEFISHGEAR nacionalni forum o morskih odpadkih

V organizaciji Regionalnega razvojnega centra Koper (partner projekta MARLISCO) in Kemijskega inštituta (vodilni partner projekta DEFISHGEAR) je 4. februarja 2015 v Strunjanu potekal nacionalni forum o morskih odpadkih.

Namen foruma  je bil osvetliti  problematiko, pritegniti k razpravi najrazličnejše interesne skupine in predlagati rešitve za zmanjšanje vpliva morskih odpadkov na okolje in družbo. Dogodka so se udeležili predstavniki različnih sektorjev, povezanih z morjem, med njimi tudi društva Morigenos, saj morski odpadki predstavljajo resno grožnjo vsem morskim sesalcem, tudi delfinom. Predsednik društva Tilen Genov je prisostvoval kot eden izmed vabljenih panelnih strokovnjakov.

Organizatorji foruma bodo zbrane predloge ukrepov predstavili akterjem na državni in lokalni ravni, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu ukrepanju za reševanje tega problema.
  
 


Prijavite se na Morigenos e-novice!
E-pošta:

     Ste videli delfine? Sporočite nam!

     Raziskovalni tabori

     Posvojite delfina!

     Terapije z delfini: da ali ne? 

     E-knjiga Delfini Slovenije: morski sesalci na koncu Jadranskega morja

     Morigenos priporoča

 Društvo Morigenos ima zaradi svojega aktivnega dela na podro?ju prou?evanja in varstva delfinov v Sloveniji status partnerske organizacije mednarodnemu sporazumu ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov ?rnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega obmo?ja ob njem).Društvo Morigenos je ?lan skupine Cetacean Alliance.Društvo Morigenos je bilo uradni ?lan kampanje "Leto delfinov" (2007, podaljšano v 2008) v Sloveniji.?lani društva Morigenos delujejo v organih Evropskega zdru�enja za kite in delfine.Morigenos je partner projekta Europhukes, mednarodni bazi podatkov za foto-identifikacijo kitov in delfinov.Društvo Morigenos je partner iniciative Countdown 2010, katere cilj je ustavitev zmanjševanja biodiverzitete.Društvo Morigenos je ?lan koalicije Whalewatch, ki nasprotuje komercialnemu in tako imenovanemu "znanstvenemu" kitolovu.Društvo Morigenos je ?lan Evropske koalicije za tihe oceane, ki se bori proti prekomernemu podvodnemu hrupu in neprimerni uporabi podvodnih sonarjev.Društvo Morigenos je partner projekta Krilca - projekt dobrih daril, ki pomagajo spreminjati svet na bolje.Društvo Morigenos sodeluje v projektu "Morski datlji? Ne, hvala!", ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave.
Poletni raziskovalni tabori društva Morigenos tudi na Planet WhaleDruštvo Morigenos je partner združenja MedPAN (Mreža Mediteranskih zavarovanih območij), ki koordinira delo mreže upravljavcev zavarovanih morskih območij v Sredozemlju.Društvo Morigenos je parnter zveze World Cetacean Alliance.
 

          English

   
   
   
   
   
2015 Morigenos Copyright     design by Selena Arte  -  developed by Aurora e.orbit

morigenos delfini društvo Slovenija

Morigenos - delfini v slovenskem morju

morigenos delfini društvo Slovenija

Morigenos - delfini v slovenskem morju