Nazadnje obnovljeno: 1. 4. 2015
 
 
 

 

DOBRODOŠLI V DRUŠTVU MORIGENOS!
_______________________________________________________________Društvo Morigenos združuje znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Radi bi, da se nam pridružite tudi vi!
ZADNJE NOVICE
______________1. 4. 2015

Za Jadran brez naftnih ploščadi

V Sloveniji se je v okviru postopka čezmejne presoje vplivov na okolje 16. marca 2015 začela 30-dnevna javna razgrnitev gradiva programa za izkoriščanje ogljikovodikov na Jadranu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo Republike Hrvaške. Pripombe in predloge na gradivo bo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor sprejemalo do 16. aprila 2015, 9. aprila 2015 pa bo potekala tudi javna obravnava gradiva.

Hrvaške nevladne organizacije Zeleni forum, Greenpeace Hrvaška in WWF Adria, združene v koalicijo S.O.S. za Jadran, že dlje časa od hrvaške vlade zahtevajo opustitev načrtov za iskanje in črpanje nafte v hrvaškem delu Jadrana, zagovarjajo pa tudi moratorij na črpanje nafte na tem območju.

Kampanja za zaščito skupnega morja S.O.S. za Jadran pa sedaj poteka tudi v Sloveniji! Svoje nestrinjanje z načrti hrvaške vlade lahko izrazite tako, da podpišete izjavo o podpori in s tem podprete prizadevanja za Jadran brez naftnih ploščadi.

Tudi v društvu Morigenos se pridružujemo kampanji S.O.S. za Jadran, podali pa bomo tudi strokovne komentarje na gradivo in se vključili v javno obravnavo. 

 
17. 3. 2015

Delfini v dežju

Ste kdaj opazovali delfine v dežju? Mi smo jih! 
 
17. 3. 2015

Terenske vaje s študenti

V petek smo s študenti Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) izvedli terenske vaje v okviru predmeta Varstvena ekologija morskih sesalcev. Dan je bil uspešen, saj smo opazovali skupino približno 40 delfinov. Hvala Manji Rogelji, radiu Capris in vsem ostalim, ki ste nas obvestili o delfinih.
 
 


Prijavite se na Morigenos e-novice!
E-pošta:

     Ste videli delfine? Sporočite nam!

     Raziskovalni tabori

     Posvojite delfina!

     Terapije z delfini: da ali ne? 

     E-knjiga Delfini Slovenije: morski sesalci na koncu Jadranskega morja

     Morigenos priporoča

 Društvo Morigenos ima zaradi svojega aktivnega dela na podro?ju prou?evanja in varstva delfinov v Sloveniji status partnerske organizacije mednarodnemu sporazumu ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov ?rnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega obmo?ja ob njem).Društvo Morigenos je ?lan skupine Cetacean Alliance.Društvo Morigenos je bilo uradni ?lan kampanje "Leto delfinov" (2007, podaljšano v 2008) v Sloveniji.?lani društva Morigenos delujejo v organih Evropskega zdru�enja za kite in delfine.Morigenos je partner projekta Europhukes, mednarodni bazi podatkov za foto-identifikacijo kitov in delfinov.Društvo Morigenos je partner iniciative Countdown 2010, katere cilj je ustavitev zmanjševanja biodiverzitete.Društvo Morigenos je ?lan koalicije Whalewatch, ki nasprotuje komercialnemu in tako imenovanemu "znanstvenemu" kitolovu.Društvo Morigenos je ?lan Evropske koalicije za tihe oceane, ki se bori proti prekomernemu podvodnemu hrupu in neprimerni uporabi podvodnih sonarjev.Društvo Morigenos je partner projekta Krilca - projekt dobrih daril, ki pomagajo spreminjati svet na bolje.Društvo Morigenos sodeluje v projektu "Morski datlji? Ne, hvala!", ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave.
Poletni raziskovalni tabori društva Morigenos tudi na Planet WhaleDruštvo Morigenos je partner združenja MedPAN (Mreža Mediteranskih zavarovanih območij), ki koordinira delo mreže upravljavcev zavarovanih morskih območij v Sredozemlju.Društvo Morigenos je parnter zveze World Cetacean Alliance.
 

          English

   
   
   
   
   
2015 Morigenos Copyright     design by Selena Arte  -  developed by Aurora e.orbit

morigenos delfini društvo Slovenija

Morigenos - delfini v slovenskem morju

morigenos delfini društvo Slovenija

Morigenos - delfini v slovenskem morju